Adwent to początek roku kościelnego. Jest to okres obejmujący cztery kolejne niedziele przed świętem Narodzenia Pańskiego. W tym roku rozpoczyna się w niedzielę 27 listopada, a kończy – Wigilią.

Adwent do połowy V w. nie był znany w Rzymie. Dopiero od VI w. okres 2 tygodni przed Bożym Narodzeniem ustanowiono okresem przygotowawczym. W tym czasie czytano ewangelię o zwiastowaniu NMP i o działalności Jana Chrzciciela. Za czasów papieża Grzegorza Wielkiego czas trwania Adwentu to już 4 niedziele z liturgicznym przygotowaniem wiernych na przyjście Pana.

Współczesny Adwent ma podwójne znaczenie. Ma przygotować wiernych na uroczystości Bożego Narodzenia oraz skłonić ich do refleksji o ponownym przyjściu Syna Bożego na ziemię na końcu czasu.

Symbole i zwyczaje Adwentu

 

 

 

RORATY

wtorek – piątek godz. 17.00

 

 

18 – 20 XII 2016 r.

spowiedź przedświąteczna

wtorek 20 XII godz. 18.00-18.30

 

Eucharystia

niedziele i święta:
godz. 10.00

dni powszednie:
poniedziałek i sobota godz. 9:00  wtorek-piątek godz. 17:00

 

 

Proboszcz

ks. Jacek Aksamski

 

 

nr konta parafialnego

Bank Spółdzielczy w Środzie Śl.

80 9589 0003 0000 1850 2000 0010